Avlopp och kretslopp

Framtidens avloppslösning för både enfamiljs- och flerbostadshus

Again´s teknik utvecklas både för det enskilda hushållet och för flerbostadshuset i ett grönt, hållbart samhälle.
Småhusägare finner i vår lösning ett robust och bekymmersfritt avloppssystem som klarar både dagens och framtidens krav på utsläpp och återföring av näring i kretsloppet.

Att ha tillgång till ett fungerande system för näringskretslopp blir en självklarhet för den fastighetsägare eller det byggföretag som vill hålla en hög profil i miljöfrågor. Fastighetsägare till flerbostadshus med vår teknik installerad, kan i framtiden räkna med att lättare få markanvisningar i kommuner med höga miljökrav.