Enfamiljshus

Urin blir gödning

Vår anläggning för småhus kommer att vara aktuell både när det gäller nyproduktion
och installation i befintligt hus. Vi konkurerar främst med leverantörer av minireningsverk.
Vi skiljer oss mot deras lösningar framförallt genom att vi inte använder biologisk rening vilken
fungerar sämre utan en kontinuerlig användning året runt.
Dessutom klarar Agains metod kraven på högre reningsgrad. Enligt mätningar på 115 av konkurrerande
reningsanläggningar är deras reningsgrad i genomsnitt 62% för fosfor och 45% för kväve.
I vårt fall är reningsgraden så hög som 98% för fosfor och över 75 % för kväve från toalettavloppet. 
Resterande avlopp som BDT- vatten ( bad, disk och tvätt) renas i markbaserad anläggning.
Vi anpassar lösningen enligt dina förutsättningar.

Det finns ytterligare fördelar, förutom att inte använda den känsliga biologiska reningen. 
Returine är vårt patenterade näringssubstrat som är en restprodukt från urinen.
Ett torrt pulver som enkelt kan återföras i kretsloppet i form av gödning. Det kan med fördel spridas på bondens åker eller i din täppa.
Det sparas också energi genom att undvika dyr och energikrävande transport vid tömning av reningsanläggningens tankar. 
Urinet behöver inte heller lagras och hygieniseras och fekalierna måste inte komposteras innan spridning.
Om du har en markbaserad anläggning för BDT- vatten, så kan livslängden förväntas öka
när urinens näringsbelastning är borta.