Flerbostadshus

En hög miljöprofil

Ett fungerande system för näringskretslopp blir en självklarhet för den fastighetsägare eller
det byggföretag som vill hålla en hög profil i miljöfrågor. F
lerbostadshus med vår teknik installerad,
kan i framtiden räkna med att lättare få markanvisningar i kommuner med höga miljökrav.