MÅLGRUPPER

Enskilda hushåll, en biogasanläggning
och mindre hunger. 

För de fastighetsägare som vet vikten av att planera sina nybyggnadsprojekt utifrån ett maximalt hållbarhetstänkande. En klart markerad miljöprofil kan självklart underlätta vid markanvisningar i kommuner med höga miljökrav

Nya stadsdelar där olika tekniska lösningar prövas för att nå ännu längre och närma sig ett effektivt  kretslopp. Agains innovation kan till exempel användas för att ta till vara näring ur rejektvatten från en större biogasanläggning.

I utvecklingsländer kan vår teknik medverka både till näringsåterföring och vattenrening. Och I förlängningen medverka till minskad hunger. Helt i linje med flera av FNs globala miljömål.