MÅLOMRÅDEN

Kretslopp i staden   Mindre hunger   Renare vatten. 

 

Kretslopp i staden

Vi vill fånga näringen i sorterande avloppssystem där vi kan samla in fosfor, kväve, kalium m.m. innan avloppet blandas med förorenade strömmar. Vi kan därigenom skapa en odlingsjord lämplig för stadsodling och växthus.

Mindre hunger

I utvecklingsländer kan vi medverka till att återföra näringen från vattenfria toalettsystem till odlingsmarken.

Renare vatten

Genom vår metod att fånga näring kan många vatten slippa övergödning. Näringen blir i stället till nytta på land.