Näringen tillbaka

Ökat behov av näringsåterföring 

Jordens ökande befolkning ställer allt högre krav på produktionen av mat. Möjligheten att tillföra jordbruket fosfor och kväve blir avgörande för om vi ska lyckas mätta alla.
Samtidigt ökar kostnaderna för att bryta fosfor plus att det är en ändlig resurs där vi vet att peaken är nära. Vi är också medvetna om att stora mängder energi krävs för att producera nödvändigt kvävegödsel.

Att skapa ett balanserat och fungerande kretslopp där näring från hushållens toalettavlopp återvinns känns mot den bakgrunden extra viktigt. Again har en revolutionerande lösning för detta.