Ny gödning

 
– ett utmärkt näringssubstrat

Regeringen uppmärksammande i februari 2012 problematiken med slam och har gett Naturvårdsverket i uppdrag att stödja utvecklandet av alternativa lösningar.
Slamspridning, den dominerande lösning som funnits hittills, har betydande nackdelar jämfört med tekniken som Again erbjuder.

Vår produkt, gainutriTM , resultatet av flera års forskning, minimerar halterna av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen.

Vi levererar ett hygieniserat och luktfritt pulver som är ett utmärkt näringssubstrat. Again står för ett hållbart alternativ som kan hjälpa till att sluta kretsloppet mellan land och stad.
Ax till limpa och tillbaka igen.
 

Vårt unika gödningsmedel gör skillnad.

Efter en genomförd försöksodling på Alnarp, SLU kan vi visa på konsekvenserna  av att ta vara på näringen ur humanurin. 
Fotot visar på effekten vid odling av två plantor under samma förhållanden men solrosen till höger har växt upp med 20 procent gainutriTM  inblandad i jorden.

Mer information för odling

Högt innehåll av zeolit
gainutriTM  
är dessutom en jordförbättrare på grund av det höga zeolitinnehållet. Naturliga zeoliter är välkända och vanligt förekommande i växthusodling eller i vanlig odling över hela världen. Zeo-agriculture är ett brett område där man sedan mer än 80 år tillbaka använder zeoliter för forskning inom jordbrukssektorn.

Idealiskt förhållande för N: P: K för alla växter är 1:0,13:0,65, en relation på ca 8 x mer N än P (Thomas Eriksson, Ultuna, SLU). Kvävet är i underskott, dubbelt så mycket som fosforn, men brukar ändå tillföras flera gånger under en odlingssäsong.

gainutriTM  är ett näringsberikat odlingssubstrat som släpper näringen långsamt (s.k. ”slow-release fertilizer”). Utöver fosfor innehåller gainutriTM   även makronäringsämnen som N och K, Mg, S, samt alla mikronäringsämnen som behövs: Ca, Mn, Cu, B, Zn, Fe, Cr, osv.
 

   Analyser av gainutri 2017

 

 

Förslag till gödning
Exempel

1) En tomatväxt i kruka under en säsong
Utifrån ekologisk odling av tomater i växthus (Jordbruksverket, 20-2007) har vi här tagit näringsbehovet för en tomatväxt under en säsong med flera tomatskördar.
Då behövs ca 2 kg torr gainutri  hopblandat med ca 1 kg vanlig jord. Denna substratblandning tillgodoser växtens hela behov av näringsämnen utom N.
Ca 20 g extra N bör tillföras genom t.ex. bevattning fördelat under hela säsongen.

2) En normalstor blomma inomhus/balkong i kruka
Blanda jord och gainutri i proportionerna 1:1.
Extra kvävegödning behövs troligen ej (om blomman inte har extrema kvävebehov).