Teknik

Again´s princip

Vår teknik är kompatibel med flera olika toalettlösningar. Även vaccumtoalett kan med fördel användas. Med självfall kan det flytande och det fasta separeras eller filtreras. Med vårt patenterade tillsatsmedel ZeoPeatTM, gjort av naturligt förekommande ämnen, fångas upp till 98 procent av fosfor och upp till 70% av kvävet och kaliumet i urinen. Fällningen,  returineTM, som uppstår med hjälp av tillsatsmedlet, torkas och kan pelleteras. En utmärkt gödning som med fördel kan spridas i trädgården eller ut på åkern. 

Uppströmsarbete

För att minska belastningen av miljögifter på reningsverken uppmanas vi nu att arbeta "uppströms". Syftet är dels att få ett renare slam och samtidigt minska utsläppen av miljögifter till sjöar och hav. Agains främsta insats i uppströmsarbetet är att vi kan fånga näringsämnena innan de blivit blandade med de gifter som vi tyvärr skickar till våra reningsverk. Därmed kan vi skapa ett renare kretsloppsflöde för näringen.