VÅR PRINCIP

Again återför näringen med hjälp av vårt patenterade tillsatsmedel, ZeopeatTM I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte fångas fosfor, kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen. Resultatet blir vårt koncentrerade gödningsmedel gainutriTM  Med utgångspunkt i sorterad urin fångar vi hela 98% av fosfor och 70% av kväve och kalium.
Ett bevis på det vi jobbar för – ett slutet kretslopp!

I större anläggningar, t ex biogasreaktorer kan vi fånga 90% av kvävet ur dess rejektvatten och sedan blanda det med torv. En process som leder fram till produktion av vår näringsberikade odlingsjord, nymylla.
Tillsatsmedlet, ZeopeatTM, kan också blandas för hand med sorterad urin på lantstället eller i områden med toaletter utan spolvatten som till exempel i ett pågående projekt i Bolivia.

Obs!  gainutriTM   ersätter nu   returineTM